Echtscheiding en kinderen (ouderschap)Na een scheiding houdt het ouderschap niet op. Je hebt nog steeds de gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamelijk gezag over jullie kind(eren).
Gezamenlijk gezag betekent dat zowel de vader als de moeder gelijke rechten en plichten hebben ten aanzien van hun kinderen.
De kinderen hebben het recht om contact te hebben met beide ouders en door hen beide opgevoed te worden. Ook na een scheiding. Zij zijn tenslotte niet gescheiden.
De meningsverschillen die tot een echtscheiding hebben geleid kunnen ouders nog steeds parten spelen. Wat het contact tussen ouders en kinderen problematisch kan maken.

 


Wat is de impact hiervan op de kinderen?


De kinderen merken natuurlijk meteen als er onoverkomelijke problemen ontstaan. Vaak gaan deze problemen ook nog eens over de kinderen of proberen partners hun zin te krijgen via de kinderen. Kortom echtscheiding en kinderen staan niet los van elkaar. Want wat betekent echtscheiding voor de kinderen?
  • Verlies van het basisvertrouwen.
  • Verlies van 1 ouder in het dagelijkse leven.
  • Soms verhuizen.
  • Verdelen van spullen tussen papa en mama.

Hierbij komen heftige emoties kijken die voor een volwassenen vaak al moeilijk te hanteren zijn. Dat is voor een kind nog moeilijker. Zeker als we weten dat kinderen pas vanaf ongeveer 12 jaar leren wat emoties zijn en ze gaan herkennen.
De kinderen hebben vaak last van een loyaliteitsprobleem en maken zich zo
rgen of beide ouders nog wel van ze houden. Ze voelen zich snel verantwoordelijk voor de (verzorgende) ouder. Allemaal aspecten die het ingewikkeld maken om de juiste beslissingen en afspraken te maken in het belang van de kinderen en waar ook beide ouders het mee eens zijn.

Het kan dan van belang zijn een onafhankelijk persoon te vragen jullie te helpen bij het maken van die afspraken. Natuurlijk zijn er een heleboel hulpverleners waar je uit kunt kiezen.
Het voordeel van Avanticoaching is dat je te maken hebt met een ervaringsdeskundige die een netwerk heeft opgebouwd. Gesteund door (kinder-)psychologen, advocaten en andere specialisten.
Avanti betekent "Vooruit", dat is ons doel. Wij willen mensen helpen "vooruit" te kijken en te gaan.